Mer information om PROFYMA

Att få in informationssökning och kommunikation i skolan med hjälp av digitala verktyg har lyckats ganska bra och känns idag som en naturlig del av utbildningen.

Där man inte har kommit lika långt och det vi vill fokusera på är att använda digitala verktyg för skapande och lärande. Tanken med Profyma är att man med hjälp av programmering ska få en djupare förståelse för fysik och matematik. Verktyget är tänkt att kunna användas av lärare och elever som inte har några förkunskaper inom programmering.

Samtidigt som eleverna lär sig programmering lär de sig också matematik och fysik. Eller om man vill, samtidigt som de lär sig matematik och fysik lär de sig också grundläggande programmering.

Vi har i flera lektionspaket fokuserat på olika matematiska och fysikaliska begrepp och laborerar oss fram genom att skapa simuleringar och matematiska modelleringar av verkliga och vardagsnära förlopp. Det är ett elevaktivt och undersökande arbetssätt där elevernas nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.

Vissa av paketen åskådliggör annars praktiskt svårgenomförbara moment, tex att slå en tärning 1000 gånger. I andra paket använder vi oss av tankegången i programmering som hjälp för att lättare ta till sig matematiska begrepp, exempelvis funktioner. Med Profyma finns det också möjlighet att undersöka sådant som annars fordrar tidskrävande numeriska beräkningar, exempelvis luftmotstånd.

Det finns färdiga lektionspaket men även möjlighet att skapa sina egna lektionspaket. Både elever och lärare kan bidra till en kunskapsbank av lektionsunderlag. På så sätt kan alla lätt komma igång, ta del av bra idéer och bli inspirerade.


Välkomna till treorna

Treornas tider:

Måndag 8.10-12.30

 

Tisdag  8.10-14.00

 

Onsdag  8.10-14.00      Alla har idrott.

 

Torsdag 8.10-14.00

 

Fredag  8.10- 14.00 Alla har idrott.

Lunch äter vi alla dagar kl. 11.30!