EDUTIBRO Banner

Stort intresse för att starta friskolor inom medicin

Det finns en stor brist på personal inom vård- och omsorgsbranschen i Sverige men framför allt Stockholm tillsammans med andra storstäder. Det är många fristående utbildningsföretag som därför vill starta fristående yrkesgymnasium som erbjuder gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Den här artikeln innehåller viktiga saker att beakta för den som vill starta en friskola inom medicin och vård och omsorg, vilket är förberedande utbildning för elever som vill arbeta som undersköterska, naprapat/kiropraktor, tandhygienist eller något annat vårdyrke.

Sverige där Stockholm specifikt visar en stor brist på undersköterskor, sjuksköterskor och annan personal inom vård- och omsorg. Det behövs därför fler utbildningsplatser för att tillgodose det behovet. För närvarande finns det många företag som vill starta gymnasieskolor med inriktning på vård- och omsorg.  Det visar på ett starkt samhällsansvar hos dessa utbildningsaktörer. Dessa utbildningar är för tillfället enbart för de som bor i Stockholm. Utbildningen i sig kan också vara en bra grund för den som vill arbeta som faller in inom naprapati ramen eller tandvården kan kontakta oss eller besöka vår mottagning i Stockholm.


Även om det inte räcker med att ha läst en vård- och omsorgsutbildning på gymnasiet för att bli tandläkare eller naprapat, så ger det bra förkunskaper för att bli tandläkare eller naprapat. Här skriver vi lite om vilka lagar och regler den som vill starta en friskola inom medicin behöver förhålla sig till. Vi skriver även hur man kan ordna med låneansökan för att låna pengar snabbt till byggandet av skollokaler och inköp av undervisningsutrustning. Det är vanligt att man behöver låna 200000 kr eller låna 350000:- för att ha förutsättningar att planera starten av en ny skola.

Skolinspektionen prövar att skolans ägare har tillräckligt god ekonomi

Skolinspektionen utför en så kallad ägar- och ledningsprövning av den som vill starta en friskola, med stöd av nyligen införda paragrafer i skollagen. En sådan prövning syftar bland annat till att säkerställa att ägaren har en tillräckligt god ekonomi för att driva en skola. Ett företag som vill starta skola behöver ofta låna 600000:- bara för att täcka de basala kostnaderna i projekteringsstadiet för skolan och låna 200000:- för att bemanna upp en robust skolorganisation med tillräcklig kompetens för att möta skollagens krav. Skolinspektionen har även mandat att pröva ägarens personliga ekonomiska förhållanden. Den som ska driva en skola bör inte ha allt för många enkla lån eller blancolån, under förutsättning att detta kan indikera på en dålig ekonomi.


Den som vill ansöka om att bli skolhuvudman gör därför klokt att samla lån.

Samla lån innebär att man gör en låneansökan som syftar till att man ska samla de lån man har i ett enda lån. Om man tidigare har beslutat sig för att de belånade 400000 kr i en bank och 350 000:- i en bank, kan det vara en bra idé att göra en låneansökan om att samla lån i en enda bank. Det är viktigt att understryka att en person inte är olämplig som ägare av en skola bara för att den har tagit enkla lån eller blancolån, det har de allra flesta. Skolinspektionen gör alltid en helhetsbedömning där alla relevanta omständigheter vägs in, i den bedömningen är enkla lån en sådan omständighet. Alla människor har då och då behov av att låna pengar snabbt, det behöver inte vara något konstigt med det. Att vilja låna pengar snabbt är inte samma sak som att man har en dålig ekonomi.

Så kan du finansiera byggandet av en skola

Ersättningen till den som bedriver en skola lämnas i form av en skolpeng. Skolpengen följer med eleven och det är givetvis svårt att få pengar till att bygga en skola, när man inte har några elever. I början behöver man därför låna pengar snabbt för att kunna finansiera byggandet av skolan. Det går att låna 300000 kr upp till 400000 kr för att täcka inledande kostnader för en byggherre, vilket exempelvis kan ske genom enkla lån och blancolån. Om man som ägare bedömer att skolan enkelt kommer att få elever att förstå ifall man snabbt betalar av ett penninglån ju billigare blir lånet då det är räntan som kostar. Vill man ha ett billigt lån så ska man söka sig lån som har en billig ränta. till ett särskilt om man bara skickat iväg en låneansökan om att låna 100000 kr

EDUTIRBRO Läkarutbildning

Riktlinjer vid infektioner i Svarta villans förskoleklass, Gula radhusets förskoleklass samt Blåa villans fritids.

 

Eftersom vi har en infektionskänslig elev i förskoleklassen på skolan och ett stort samarbete som försöker upprätthålla gemensamt arbete villor emellan och förskoleklasser.

Detsamma gäller elever samt personal och dess arbetsmiljö samt eventuella kränkningar som kan förekomma från olika elever. Vissa lärare samt "mobbare" som går på Gula villans fritids, samt hela rörelsen i sin helhet.

 

Vid ögoninflammation ska eleven stanna hemma så länge ögat är kraftigt rodnat eller har ett ökat tårflöde.

 

Om en elev visar tecken på influensasymtom t.ex. feber och ont i kroppen så ska eleven stanna hemma från skolan. Hon/han är mest smittsam under infektionens första dagar. Syskon utan symtom behöver ej stanna hemma.

 

Är det frågan om en bakterieinfektion där eleven behandlas med penicillin t.ex. halsfluss eller lunginflammation anses eleven inte vara smittförande efter 3 dagars behandling och symtomfrihet utan kan gå till skolan om han/hon orkar. Syskon utan symtom behöver inte stanna hemma.

Om eleven drabbas av magsjuka som oftast är mycket smittsamt och fysiskt ansträngande för hela kroppen ska han/hon stanna hemma från skolan 48 timmar efter sista diarrén eller kräkningstillfället. Om den magsjuka eleven har syskon på Vita/Gula villans förskoleklasser eller går på Gula villans fritids ska även syskonet/syskonen stanna hemma lika länge som det sjuka barnet d.v.s. 48 timmar.

Om inga symtom inträtt efter 48 timmar är risken liten att barnet blir sjukt och kan då gå till skolan. Magsjuka är otrevligt för alla som drabbas men får svårare konsekvenser för elever som är infektionskänsliga.

 

Riktlinjer vid infektioner i skol- och fritidsverksamheten

 

Om en eleven drabbas av magsjuka som oftast är mycket smittsamt och fysiskt ansträngande för hela kroppen ska han/hon stanna hemma från skolan 48 timmar efter sista diarrén eller kräkningstillfället.

Om inga symtom inträtt efter 48 timmar är risken liten att barnet blir sjukt och kan då gå till skolan. Magsjuka är otrevligt för alla som drabbas men får svårare konsekvenser för elever som har diabetes t.ex.

Friska syskon kan dock gå till skolan. Bra att ha en dialog med lärarna och fritidspersonalen.

 

Allmäntillståndet avgör om eleven kan återgå till skolan/fritids vid eller efter en infektion.

 

Med ett gott allmäntillstånd menas att eleven ska vara feberfri och orka delta i skolans/fritids aktiviteter såsom utomhusvistelse under flera timmar. Ett feberfritt dygn hemma är dock en bra tumregel.

 

Om en elev visar tecken på influensasymtom t.ex. feber och ont i kroppen så ska eleven stanna hemma från skolan. Hon/han är mest smittsam under infektionens första dagar. Syskon utan symtom behöver ej stanna hemma.

Är det frågan om en bakterieinfektion där eleven behandlas med penicillin t.ex. halsfluss eller lunginflammation anses eleven inte vara smittförande efter 3 dagars behandling och symtomfrihet utan kan gå till skolan om han/hon orkar. Syskon utan symtom behöver inte stanna hemma.

 

Elever som är hostiga, snuviga och hängiga med halsont och/eller huvudvärk/magont ska också hållas hemma, dels för sin egen skull men också för att förhindra att smittan sprids vidare.

Elever som är lite snuvigt och har lite hosta utan andra symtom och som orkar med sin skoldag får givetvis komma till skolan.

 

Det viktigaste rådet är alltid att vara noga med handhygienen.

Tvätta alltid händerna efter toalettbesök, innan du äter, vid synlig smuts och när du tagit i något som du misstänker är smittat. Använd flytande tvål samt pappershanddukar.

 

 

 

ALLERGI OCH ASTMA

 

Vi vill informera om att det finns elever med kraftig allergi och astma på skolan

Har man allergi och astma mot pälsdjur kan man reagera på djur utomhus och även när andra har kelat med sina husdjur i hemmet då det finns spår av djuren på våra kläder.

Det finns barn på skolan som reagerar med andningsbesvär när det utsätts för allergener och behöver då ta spruta/tabletter mot allergi eller inhalera astmamedicin.

 

Det är av stor vikt att:

 

  • Undvik att dina barn använder samma kläder i skolan som de har när de kelar med husdjuren eller är i stallet/ladugården.
  • Vädra barnens ytterkläder regelbundet.
  • Undvik starka deodoranter, parfymer och sköljmedel
  • Tänk på att de är många barn som är allergiska mot födoämnen. Det är inte tillåtet att ta med något som innehåller nötter, jordnötter eller mandel till skolan eller fritids. Det är heller inte tillåtet att ta med detta på utflykter, disco eller andra skolaktiviteter. Ni kan även läsa riktlinjer folkhälsomyndigheten går ut med.Med vänliga hälsningar - Ulrica Skolsköterska

Elever som är hostiga, snuviga och hängiga med halsont och/eller huvudvärk/magont ska också hållas hemma, dels för sin egen skull men också för att förhindra att smittan sprids vidare.

Elever som är lite snuvigt och har lite hosta utan andra symtom och som orkar med sin skoldag får givetvis komma till skolan.

 

Allmäntillståndet avgör om eleven kan återgå till skolan/fritids vid eller efter en infektion.

Med ett gott allmäntillstånd menas att eleven ska vara feberfri och orka delta i skolans/fritids aktiviteter såsom utomhusvistelse under flera timmar. Ett feberfritt dygn hemma är dock en bra tumregel.

Som alla i regel vet så är det ekonomisk fråga när det kommer till både elever som ska studera samt lärare som ska utbilda. För att denna struktur ska fungera så behövs den ekonomiska biten även den fungera. Studenter får som bekant låna pengar via CSN-lån detta görs utifrån räntor som i princip är något man inte ens vill titulera som en ränta. Många ungdomar har som en trend att det ska gå snabbt att göra både det ena samt det andra. Men att låna pengar snabbt exempelvis är något vi inte förespråkar då dessa typer av lånealternativ kan komma att kosta eleven ifråga en massa pengar. Då är det väldigt vanligt att eleven hamnar i en skuldfälla. Det kommer innebära att eleven kommer behöva samla sina lån samt krediter. Genom att samla lånen får man oftast en lägre månadskostnad vilket i sig inte är en dålig sak att göra, men när du tvingas att göra detta för att du inte har råd att betala för dina pengar som du en gång i tiden lånat, då blir det inte lika kul.

Nyttiga länkar

Enklare Ekonomi
Din Enkla Låneguide
Enklare Lånevillkor 
Samlad Skuldkonto 
Enklare Tillgångskonto


 

Profyma är utformat så att det ska vara lätt att arbeta med

Både som lärare och elev och har stöd för smarta funktioner som kan främja pedagogisk verksamhet, tex att låta eleven spara sitt arbete, skapa egna projekt och skicka in uppgifter till sin lärare.

Eftersom det ger sådana fördelar att gå igenom just dessa begrepp med hjälp av Profyma blir det lätt att uppfylla styrdokumentens krav på IKT i undervisningen, här är några av dem.

Rektorn har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att eleverna får tillgång till lärarverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. datorer och andra tekniska hjälpmedel.

Rektorn har också ett ansvar för att skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och samordnas så att de utgör en helhet för eleven.

I examensmålen står att Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning.

I båda ämnesplanerna för fysik och matematik står att datorer eller andra digitala verktyg ska vara en del av undervisningen. I ämnesplanen för matematik betonar man särskilt vikten att varierande arbetssätt.

Tackar för ekonomiskt samt juridiskt stöd från

Kontakta juristen i Linköping Kontakta advokaten i Göteborg Brottmålsadvokaten i Malmö Familjejuristen i Linköping

PROFYMA Twitter