Presentation Fågelvik

Vägledning – i vid och snäv bemärkelse

Den vida vägledningen – undervisning, information, gruppsamtal med lärare, gruppvägledning med vägledare. Den vida vägledningen är allas ansvar.

 

framtid_val

Vägledaren – ej dömande eller värderande. Ej ifrågasättande och inte heller alltför ivrig att lägga in egoimpulser och positiva tillrop. Vägledaren – en lyssnande profession utbildad i att ställa öppna frågor som genom sina frågor får den sökande att beskriva sig själv, sin nutid, sin framtid och även sin dåtid. I detta kan synliggöras den sökandes begränsningar (tid, tilltro till sig själv, förmågor, ekonomi, stöd) likväl som möjligheter. Till vägledarens uppgifter här även att försöka tolka vilka teman som framträder, se mönster i den sökandes berättelse, kunna sammanfatta detta och koppla det till karriärteorier.

happenstans_theory

Till sin hjälp har vägledaren olika metoder, såsom Peavys LifeSpace, Livslinjen, APS-modellen och många andra.

img_0585

Vissa metoder, särskild de som berör elever i behov av särskilt stöd, kräver att många funktioner är inblandade. Fokus är på den enskilda individen men funktioner från skola likväl som signifikanta andra finns med och arbetar gemensamt kring individens drömmar och mål likväl som gruppens drömmar och mål för individen. Den möjlighetsbaserade vägledningen står i fokus även om man självfallet berör farhågor.

Vägledare är inte den sökandes projektledare. Vägledaren lär den sökande att förstå sin nutid. Att se sin framtid. Och hjälper den sökande att bygga resvägar.

Var är jag? Vad vill jag? Vart ska jag? Hur kommer jag dit? (Vux, Skövde)
Och vad behöver jag för att ta mig dit?

“Att stödja den sökande i att finna sin egen inre verklighet och sin egen bild av den yttre verkligheten och hur dessa förhåller sig till varandra får sägas utgöra det första grundläggande syftet och meningen med vägledning. Det andra är att stödja den sökande i att upptäcka vart den vill komma. Det tredje är att tillsammans med den sökande skapa de mest ändamålsenliga vägarna till dit den sökande säger sig vilja komma.” (Leif Andergren)

img_0583

Bilderna i inlägget är hämtade ur boken “Vägledarens val”. Planscherna säljs via Tremedia