Sjuk-/Friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan:
0504-182 01 (i första hand)
Alternativt: 0504-182 04 eller 0504-182 24