Riktlinjer vid infektioner

Riktlinjer vid infektioner i Vita villans förskoleklass, Gula villans förskoleklass samt Gula villans fritids.

 

Eftersom vi har en infektionskänslig elev i förskoleklassen på Gula villan och ett stort samarbete sker mellan Gula villan och Vita villans förskoleklasser vill jag att man följer riktlinjerna nedan.

Detsamma gäller elever som går på Gula villans fritids.

 

Vid ögoninflammation ska eleven stanna hemma så länge ögat är kraftigt rodnat eller har ett ökat tårflöde.

 

Om en elev visar tecken på influensasymtom t.ex. feber och ont i kroppen så ska eleven stanna hemma från skolan. Hon/han är mest smittsam under infektionens första dagar. Syskon utan symtom behöver ej stanna hemma.

 

Är det frågan om en bakterieinfektion där eleven behandlas med penicillin t.ex. halsfluss eller lunginflammation anses eleven inte vara smittförande efter 3 dagars behandling och symtomfrihet utan kan gå till skolan om han/hon orkar. Syskon utan symtom behöver inte stanna hemma.

 

Om eleven drabbas av magsjuka som oftast är mycket smittsamt och fysiskt ansträngande för hela kroppen ska han/hon stanna hemma från skolan 48 timmar efter sista diarrén eller kräkningstillfället. Om den magsjuka eleven har syskon på Vita/Gula villans förskoleklasser eller går på Gula villans fritids ska även syskonet/syskonen stanna hemma lika länge som det sjuka barnet d.v.s. 48 timmar.

Om inga symtom inträtt efter 48 timmar är risken liten att barnet blir sjukt och kan då gå till skolan. Magsjuka är otrevligt för alla som drabbas men får svårare konsekvenser för elever som är infektionskänsliga.

 

Riktlinjer vid infektioner i skol- och fritidsverksamheten

 

Om en eleven drabbas av magsjuka som oftast är mycket smittsamt och fysiskt ansträngande för hela kroppen ska han/hon stanna hemma från skolan 48 timmar efter sista diarrén eller kräkningstillfället.

Om inga symtom inträtt efter 48 timmar är risken liten att barnet blir sjukt och kan då gå till skolan. Magsjuka är otrevligt för alla som drabbas men får svårare konsekvenser för elever som har diabetes t.ex.

Friska syskon kan dock gå till skolan. Bra att ha en dialog med lärarna och fritidspersonalen.

 

Allmäntillståndet avgör om eleven kan återgå till skolan/fritids vid eller efter en infektion.

 

Med ett gott allmäntillstånd menas att eleven ska vara feberfri och orka delta i skolans/fritids aktiviteter såsom utomhusvistelse under flera timmar. Ett feberfritt dygn hemma är dock en bra tumregel.

 

Om en elev visar tecken på influensasymtom t.ex. feber och ont i kroppen så ska eleven stanna hemma från skolan. Hon/han är mest smittsam under infektionens första dagar. Syskon utan symtom behöver ej stanna hemma.

 

Är det frågan om en bakterieinfektion där eleven behandlas med penicillin t.ex. halsfluss eller lunginflammation anses eleven inte vara smittförande efter 3 dagars behandling och symtomfrihet utan kan gå till skolan om han/hon orkar. Syskon utan symtom behöver inte stanna hemma.

 

Elever som är hostiga, snuviga och hängiga med halsont och/eller huvudvärk/magont ska också hållas hemma, dels för sin egen skull men också för att förhindra att smittan sprids vidare.

Elever som är lite snuvigt och har lite hosta utan andra symtom och som orkar med sin skoldag får givetvis komma till skolan.

 

Det viktigaste rådet är alltid att vara noga med handhygienen.

Tvätta alltid händerna efter toalettbesök, innan du äter, vid synlig smuts och när du tagit i något som du misstänker är smittat. Använd flytande tvål samt pappershanddukar.

 

 

 

ALLERGI OCH ASTMA

 

Vi vill informera om att det finns elever med kraftig allergi och astma på skolan

Har man allergi och astma mot pälsdjur kan man reagera på djur utomhus och även när andra har kelat med sina husdjur i hemmet då det finns spår av djuren på våra kläder.

Det finns barn på skolan som reagerar med andningsbesvär när det utsätts för allergener och behöver då ta spruta/tabletter mot allergi eller inhalera astmamedicin.

 

Det är av stor vikt att:

 

  • Undvik att dina barn använder samma kläder i skolan som de har när de kelar med husdjuren eller är i stallet/ladugården.
  • Vädra barnens ytterkläder regelbundet.
  • Undvik starka deodoranter, parfymer och sköljmedel
  • Tänk på att de är många barn som är allergiska mot födoämnen. Det är inte tillåtet att ta med något som innehåller nötter, jordnötter eller mandel till skolan eller fritids. Det är heller inte tillåtet att ta med detta på utflykter, disco eller andra skolaktiviteter.

Med vänliga hälsningar

Ulrica Frödin Skolsköterska

 

Elever som är hostiga, snuviga och hängiga med halsont och/eller huvudvärk/magont ska också hållas hemma, dels för sin egen skull men också för att förhindra att smittan sprids vidare.

Elever som är lite snuvigt och har lite hosta utan andra symtom och som orkar med sin skoldag får givetvis komma till skolan.

 

Allmäntillståndet avgör om eleven kan återgå till skolan/fritids vid eller efter en infektion.

 

Med ett gott allmäntillstånd menas att eleven ska vara feberfri och orka delta i skolans/fritids aktiviteter såsom utomhusvistelse under flera timmar. Ett feberfritt dygn hemma är dock en bra tumregel.