Framtidsgruppen

Inför läsåret 2016-2017 har en framtidsgrupp med representanter från förskolan upp till gymnasiet tillsatts inom barn- och utbildningsförvaltningen. Deras främsta uppdrag är att identifiera Tibroelevernas låga meritvärden och se till att fler elever klarar grundskolan med godkända betyg.

Mer information finns att läsa på:
http://www.tibro.se/PageFiles/47230/Tibro%20Xtra%201%20september%202016.pdf