Elevhälsoteam

I Ransbergs skolas elevhälsoteam ingår talpedagog, resurspedagoger, elevassistenter, skolsköterskor, skolläkare samt psykolog.

De som ingår i elevhälsoteamet är:

  • Rektor Malin Burman, 0504-18214
  • Skolsköterskan Anette Eriksson, 0504-18207
  • Psykolog Cecilia Karlsson
  • Talpedagog Gunnel Adamsson Mathiesen, 0504-18110
  • Kurator Maria Wiklund, 0504-18176