Kategori: Flotten

Matematiklektion ute

Femmorna, ettorna och några fyror startade dagen med en matematiklektion ute. Vi jobbade med mätning, främst enheten meter.