Kategori: Bloggar

Plantering på fritids

Plantering på fritids

Vi önskar att alla barn tar med sig egna frö, kärnor eller liknande som de ska få plantera på fritids. Vi kommer att följa och dokumentera planteringens gång.