Välkommen

Ransberg ligger utanför Tibro vid sjön Örlen. Många av barnen på skolan bor runt sjön, men här går även många barn från centrala Tibro.
Det som är bra med vår skola är att den ligger “mitt i naturen”. Vi har skogen inpå knutarna – där finns våra uteklassrum – och sjön nära intill. Vi nyttjar vår närmiljö i vårt utomhuspedagogiska arbetssätt. Vi jobbar också mycket med teman. Läsåret 2017/2018 är skolans tema Vilda Västern. NTA samt hälsa och motion är viktigt för oss.

På skolan finns fem klasser år 1-5, förskoleklass och fritidshem. Det finns ungefär 140 barn på skolan, och det är ca 20 vuxna som jobbar här.  Skolsköterska,talpedagog och kurator är på skolan begränsad tid.

 

Flotten: F-klass – åk 1
Ekan: åk 2 – åk 3
Ankaret: åk 4 – åk5
Näckrosen och Snäckan: Fritids