Centrumskatten – möjlighetens plats

Nu öppnar vi inom kort upp portarna till Centrumskatten – vårt kreativa återanvändningscenter i Tibro. Centrumskatten ska vara en möjlighetens plats, där människor kan mötas för ett gemensamt lärande. Med hjälp av modern teknik utforska spillmaterialens egenskaper och möjligheter.

Vi har ett samarbete med näringslivet och företag i Tibro där vi tar tillvara på rest- och spillmaterial från industrin. Tanken är att detta ska bidra till en ökad miljömedvetenhet genom att ett material får ett nytt och förlängt liv. Barn, pedagoger och lärare får möjlighet att utveckla entreprenöriella förmågor som nyfikenhet, kreativitet, inre motivation, initiativförmåga, problemlösning, ansvar, samarbete och “ta sig församhet”.

Vårt arbetssätt lägger tyngdpunkten på entreprenöriellt lärande och ett miljövänligt förhållningssätt för en hållbar framtid. Material som erbjuds och som ursprungligen inte är tänkt för barn att använda ger barnen möjligheter att utveckla sin kreativa sida…

Vi bygger upp miljöer hos oss, just nu arbetar vi med vår vita miljö som blir en härlig upplevelse med IKT som hjälpverktyg.

Vi bygger upp miljöer hos oss, just nu arbetar vi med vår vita miljö som blir en upplevelse med IKT som hjälpverktyg.

Du gillar kanske också...